St. Catherina Begijnhof

a01.jpg

De geschiedenis van het Antwerpse Begijnhof is een langdurige. In z’n oudste vorm werd het zich thans aan de Rodestraat bevindende hof (hofje zou een te geringschattende omschrijving zijn) in 1240 opgericht, toen nog buiten de stadsmuren.

In 1542 wordt dit hofje verwoest. Een vroegtijdige toepassing van wat we later de ‘tactiek van de verschroeide aarde’ zouden gaan noemen. Wat was er namelijk aan de hand?

De Gelderse troepen onder aanvoering van de bekende en beruchte Maarten van Rossem (nee, niet de bekende geschiedkundige en tv-commentator!) belegerden de stad en de Antwerpse vroede vaderen wilden de belegeraars geen enkel steunpunt bieden. Vandaar.

De begijntjes zijn – vergeef met het woordgebruik – niet voor één gat te vangen en kopen grond aan binnen de stadsmuren op de huidige locatie aan de Rodestraat.

Al in 1546 worden de nieuwe kerk en de bijbehorende gebouwen alsmede de huisjes van de begijntjes ingewijd. Daarna breekt gedurende de rest van de 16e eeuw voor het begijnhof een periode van grote bloei aan. Meer dan 200 begijntjes vestigen zich in het hof. Eigenlijk beëindigt de Franse Revolutie en haar uitstraling naar de lage landen pas die bloeiperiode. Op 30 september 1798 confisqueert de nieuwe overheid de kerk en overige gebouwen. Het geheel wordt in het openbaar bij opbod verkocht aan een Brusselse handelaar die wat gebouwtjes afbreekt, doch niet nadat hij de kunstschatten had verwijderd en in Frankrijk van de hand gedaan.

Eerst in 1822 zien de begijntjes kans de resten van hun hof terug te kopen en een nieuwe kerk te doen bouwen die in 1830 gereed komt. In de 20e eeuw is deze geloofsgemeenschap aan de overal in noordelijk europa voorkomende getalsmatige teruggang onderhevig, ja zozeer zelfs dat in 1986 het allerlaatste begijntje zuster Virginie overlijdt. Thans is het grotendeels prachtig gerestaureerde hofje nog steeds in gebruik als woonplaats voor ongehuwde dames en ook de kerk functioneert nog steeds.

Haast vanzelfsprekend wordt nog steeds aan een aantal gedragsregels de hand gehouden. Lees daarvoor de tekst op de laatste foto, voor deze foto’s klik hier.

Advertenties