Wie is dit?

Bart van der Valk (1943) is een gepensioneerd marketingman, uitgever en hogeschooldocent. Hij ziet zichzelf als een redelijk libertijnse sociaaldemocraat. Buiten het stadsgewoel gedijt hij slecht, het piepende geluid van een tram in de rails ziet hij als een signaal van beschaving. Na een zeer plezierige loopbaan van 44 jaar trok de geboren Amsterdammer met zijn echtgenote naar het hart van Antwerpen. Zeer tot beider genoegen, dat moet gezegd ….

Advertenties